JURAJSKIE WARSZTATY to spotkania fotograficzne pasjonatów fotografii na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, w Hotelu Fajkier. Jura Krakowsko- Częstochowska – miejsca niezwykłe, jeszcze do końca nie odkryte. Pełno lasów, skałek, jezior…

Chcemy:
– organizować coraz więcej spotkań fotograficznych,
– uczyć się od najlepszych,
– promować Jurę,
– rozwijać swoje pasje,
– poznawać nowych ludzi,
– zarażać fotografią.

A z drugiej strony, chcemy:
– usłyszeć krytykę,
– zmagać się z wymaganiami i zadaniami,
– usłyszeć szczere komentarze.

…Bo hotel Fajkier, to jedyny hotel tak bardzo przyjazny fotografii !