WARSZTATY FOTOGRAFICZNE Z PAWŁEM SADAJEM

Tytuł: „JAK MÓWIĆ OBRAZEM ?”
Data: 20-22 Października 2023
Ilość miejsc: 10 osób
Cena:
W cenie: WARSZTATY / NOCLEG / WYŻYWIENIE

Celem warsztatu jest pogłębienie świadomego przekazywania treści i emocji w fotografii, swobodne posługiwanie się kolorem, kształtem oraz kompozycją wielowymiarową.

 1. Wprowadzenie

Jak patrzymy i co widzimy? Zarys teorii widzenia.

 • Jak ludzki umysł analizuje obraz. Omówienie trój etapowego procesu widzenia: szkic pierwotny, widzenie koloru (2D), widzenie dwuoczne (3D). Jak tę wiedzę wykorzystać robiąc zdjęcia?
 • Komponowanie kadru. Przedstawienie narzędzi, analiza wybranych dzieł z malarstwa i fotografii.
 • Słabe i silne strefy kompozycji kadru.
 • Wprowadzenie do komunikacji podprogowej w fotografii.
 1. Z miłości do fotografii czarno-białej.

  Omówienie pierwszego etapu widzenia, tzw. szkic pierwotny/widzenie czarno-białe.
 • Jak mózg na tym etapie analizuje obraz, schemat analizy obiektów.
 • Emocjonalne zabarwienie kształtów geometrycznych.
 • Charakter kompozycji kadru a rozbudzanie emocji.
 • Komunikacja kierunku.
 • Kropki, kreski, płaszczyzny – arsenał do tworzenia traktów wzrokowych.
 • Wzmacnianie i osłabianie emocji poprzez kąty geometryczne.
 • Kompozycja obrazu w oparciu o złote proporcje (w szczególności omówienie złotej spirali).

Warsztaty praktyczne | plener

 1. Kolorowy zawrót głowy.

  Omówienie drugiego etapu widzenia, tzw. szkic 2 i 1/2D /widzenie kolorów.
 • Fizjologiczny zakres widzenia kolorów.
 • Życie w Matrixie, czyli jak mózg Nas oszukuje.
 • Zabarwienie emocjonalne kolorów.
 • Hierarchia kolorów.
 • Bodźce przyciągające uwagę.
 • Powidoki.
 • Kontrasty.
 • Przestrzeń budowana kolorami.

Warsztaty praktyczne | studio

 1. Trzeci wymiar.

  Omówienie ostatniego etapu widzenia, tzw. modelowa reprezentacja 3D/widzenie dwuoczne.
 • Perspektywa.
 • Złudzenia optyczne.
 • Ciepło, zimno.
 • Postrzeganie pamięciowe.

  Warsztaty praktyczne | plener lub studio
 1. Podsumowanie – jak mówić obrazem?
 • Dominanta i komunikacja w kompozycji.
 • Budowanie traktów wzrokowych.

Wspólna analiza efektów Naszej pracy

PROGRAM WARSZTATÓW

Piątek – 20.10.2023
09.00-10.00 – wstęp – wykład
10.00-11.00 – Z miłości do czarno-białej fotografii – wykład
11.00-14.00 – Warsztat praktyczny
15.00-16.30 – Kolorowy zawrót głowy – wykład
17.00-20.00 – Warsztat praktyczny
21.00 – omawiamy Nasze zdjęcia

Sobota – 21.10.2023
5.00 – wschód słońca, kto rano wstaje, ten ma 🙂
9.00–10.30 – Trzeci wymiar – wykład
11.00-15.00 – Warsztat praktyczny
16.00-19.00 – Podsumowanie, omawiamy Nasze zdjęcia
21.00 – wieczór autorski

Niedziela – 22.10.2023
9.00 – 12.00 – Pożegnanie przy kawie 🙂

ZAPISY