REGULAMIN

Nazewnictwo:

1. Spotkania fotograficzne – kurs/plener/warsztat.
2. Uczestnik- osoba uczestnicząca w spotkaniu fotograficznym.
3. Model/modelka – osoba dobrowolnie uczestnicząca w spotkaniu fotograficznym zgadzająca się (ustnie lub pisemnie) na utrwalenie oraz publikację swojego wizerunku na fotografiach oraz filmach powstałych podczas Spotkania Fotograficznego na którym jest obecna.*

Ogólne:

1. Miejscem oraz organizatorem Spotkań Fotograficznych „Jurajskie Warsztaty” jest Hotel Fajkier Lgota Murowana 37a, 42-425 Kroczyce.
2. Celem spotkań jest poszerzanie swojej wiedzy oraz zainteresowań związanych z fotografią.

Warunki:

1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu fotograficznym jest potwierdzone przez Organizatora zakwalifikowania uczestnika do spotkania fotograficznego, na podstawie przesłanego e-maila bądź kontaktu telefonicznego.
2. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Spotkania fotograficzne odbywają się w umówionych przez organizatora terminach.
4. Spotkania fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w programie. Na spotkaniach fotograficznych uczestnicy spotykają się wg. ustalonego wcześniej planu.
5. Nieuczestniczenie w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn należy zgłosić do organizatora minimum 3 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.

Obowiązki uczestnika:

1. Uczestnik decydując się uczestniczyć w spotkaniu fotograficznym akceptuje regulamin.
2. Każdy uczestnik sam odpowiada za siebie i ponosi konsekwencję swoich czynów.
3. Uczestnik zostawia po sobie porządek, zachowuje kulturę osobistą w stosunku do innych uczestników.
4. Uczestnik zachowuje kulturę osobistą w stosunku do modela/modelki.*

Obowiązki organizatora:

1. Organizator zapewnia miejsce wspólnego spotkania uczestników.
2. Organizator zapewnia napoje ciepłe, zimne oraz posiłki (chyba, że w programie jest inaczej).
3. Organizator zakłada zamkniętą grupę internetową otwartą dla uczestników spotkania fotograficznego w celu konsultacji, publikacji swoich zdjęć oraz materiałów ze spotkań fotograficznych.

Prawa autorskie oraz dane osobowe:

1. Uczestnik zgadza się na nieodpłatne utrwalenie oraz publikację swojego wizerunku na fotografiach oraz filmach powstałych podczas Spotkania Fotograficznego na którym jest obecny.
2. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Jednocześnie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich modyfikowania.
3. Uczestnik ma prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas Spotkania fotograficznego:

 • w publikacjach niekomercyjnych,
 • w promocji swojej firmy,
 • na plakatach, ulotkach,
 • w mediach społecznościowych,
 • na wydrukach własnych,
 • na wystawach związanych z własną twórczością,
 • konkursach.

4. Uczestnik ma prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas Spotkania fotograficznego w którym uczestniczą model/modelka:

 • w publikacjach niekomercyjnych,
 • w promocji swojej firmy,
 • na plakatach, ulotkach,
 • w mediach społecznościowych,
 • na wydrukach własnych,
 • na wystawach związanych z własną twórczością.

Przed publikacją należy skonsultować z modelem/modelką czy jego/jej wizerunek przedstawiony przez Uczestnika na zdjęciu nie uwłacza jego/jej godności, nie jest obraźliwy lub niepoprawny. Konsultacji można dokonać poprzez zamkniętą grupę internetową o której informuje organizator w czasie trwania spotkania fotograficznego lub bezpośrednio z modelką.*

Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie bagażu, w
szczególności sprzętu fotograficznego.
2. Organizator nie jest odpowiedzialny za pozostawienie przez uczestnika rzeczy bez nadzoru ani nie zapewnia możliwości przechowania tych rzeczy.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

* Dotyczy spotkań fotograficznych w których uczestniczy model/modelka.